Forum gratuit: forum de suport al utilizatorilor
Doriți să reacționați la acest mesaj? Creați un cont în câteva clickuri sau conectați-vă pentru a continua.

Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

Tutorial Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje

Mesaj Scris de Mihai Lun Mai 11, 2020 12:09 am

Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje

Bun gasit,

Astazi va aratam un sistem mic, care va fi activat atunci cand atribuiti o eticheta hastag(@).
Cu ajutorul acestui cod, cautarea unui utilizator etichetat va deveni mult mai simpla.

1. Instalare:


Panou de administrare ~> Module ~> HTML & JAVASCRIPT ~> Gestiunea codurilor JavaScript ~> Creati un nou cod JavaScript

  • Nume: hastag utilizatori
  • Amplasare: Toate paginile
  • Cod:

Cod:

!window.fa_mentionner && !/\/privmsg|\/profile\?mode=editprofile&page_profil=signature/.test(window.location.href) && $(function(){$(function(){
  'SCEDITOR @HANDLE AUTO-SUGGEST';
  'DEVELOPED BY ANGE TUTEUR';
  'NO DISTRIBUTION WITHOUT CONSENT OF THE AUTHOR';
  'ORIGIN : http://fmdesign.forumotion.com/t943-auto-suggest-mentions-as-you-type#19157';
  var container = $('.sceditor-container')[0],
      text_editor = document.getElementById('text_editor_textarea'),
      frame,
      instance;
  if (container && text_editor) {
    frame = $('iframe', container);
    instance = $(text_editor).sceditor('instance');
    window.fa_mentionner = {
      suggest_delay : 100, // delay before suggestions show up (100ms)
      // language presets
      lang : {
        placeholder : 'Searching...',
        not_found : 'User not found'
      },
      // colors of the suggestion popup
      color : {
              font : '#333',
        hover_font : '#FFF',
        error_font : '#F00',
              background : '#FFF',
        hover_background : '#69C',
        border : '#CCC',
        shadow : 'rgba(0, 0, 0, 0.176)'
      },
      // sceditor instance and rangeHelper
      instance : instance,
      rangeHelper : instance.getRangeHelper(),
      // cached nodes for listening and modifications
      frame : frame[0],
      body : frame.contents().find('body')[0],
      textarea : $('textarea', container)[0],
      // faux textarea and suggestion list
      faux_textarea : $('<div id="faux_text_editor" />')[0], // helps us mirror the cursor position in source mode
      list : $('<div id="fa_mention_suggestions" style="position:absolute;" />')[0],
      // version specific selectors
      selectors : $('.bodyline')[0] ? ['a.gen[href^="/u"]', '.avatar.mini a'] :
                  document.getElementById('ipbwrapper') ? ['.membername', '.mini-avatar'] :
                  null,
      // adjusts the scroll position of the faux textarea so the caret stays in line
      adjustScroll : function() {
        fa_mentionner.faux_textarea.scrollTop = fa_mentionner.textarea.scrollTop;
      },
      // updates the content in the faux textarea
      updateFauxTextarea : function(active, key) {
        if (key == 16) { // 16 = SHIFT
          return; // return when specific keys are pressed
        }
        // clear suggestion queue when suggestions aren't active
        if (active != true) {
          fa_mentionner.clearSuggestions();
        } else {
          return; // return when interactive keys are pressed while suggesting ; up, down, enter
        }
        // use another method if in WYSIWYG mode
        if (!fa_mentionner.instance.inSourceMode()) {
          key != 32 ? fa_mentionner.searchWYSIWYG() : fa_mentionner.clearSuggestions();
          return;
        }
        var val = fa_mentionner.instance.val(),
            range = 0,
            selection,
            faux_caret,
            username;
        // get the position of the caret
        if (document.selection) {
          selection = document.selection.createRange();
          selection.moveStart('character', -fa_mentionner.textarea.length);
          range = selection.text.length;
        } else if (fa_mentionner.textarea.selectionStart || fa_mentionner.textarea.selectionStart == 0) {
          range = fa_mentionner.textarea.selectionStart;
        }
        // set the position of the caret
        val = val.slice(0, range) + '{FAUX_CARET}' + val.slice(range, val.length);
        // parse and sanitize the faux textarea content
        $(fa_mentionner.faux_textarea).html(
          val.replace(/</g, '<')
            .replace(/>/g, '>')
            .replace(/@"(.*?)"|@(.*?)(?:\s|\r|\n|$)/g, function(M, $1, $2) {
              var lastChar = M.substr(-1),
                  name = ($1 || $2 || '').replace(/\{FAUX_CARET\}|"/g, '');
              return '<a href="#' + name + '">' + (/\s|\r|\n/.test(M) ? M.slice(0, M.length - 1) + '</a>' + lastChar : M + '</a>');
            })
            .replace(/\{FAUX_CARET\}/, '<span id="faux_caret" style="position:absolute;margin-left:-3px;">|</span>')
        );
        faux_caret = document.getElementById('faux_caret');
        // mentions are parsed as <a>nchors, so when the faux caret is inside one we'll show some suggestions
        if (faux_caret && faux_caret.parentNode.tagName == 'A') {
          fa_mentionner.value = val;
          fa_mentionner.delay = window.setTimeout(function() {
            fa_mentionner.suggest(faux_caret.parentNode.href.replace(/.*?#(.*)/, '$1'), $(faux_caret).offset());
          }, fa_mentionner.suggest_delay);
        }
        fa_mentionner.adjustScroll();
      },
      // search for active mentions in wysiwyg mode
      searchWYSIWYG : function() {
        var selected = fa_mentionner.rangeHelper.cloneSelected(),
            mentions = selected.startContainer.data && selected.startContainer.data.match(/(@".*?")|(@.*?)(?:\s|\r|\n|$)/g),
            offset,
            offset_marker,
            hit,
            i;
            console.log(mentions);
        if (mentions && mentions[0]) {
          // clean up whitespace
          for (i in mentions) {
            mentions[i] = mentions[i].replace(/\s$/g, '');
          }
          // search for the mention that's currently being modified
          for (i in mentions) {
            if (!fa_mentionner.wysiwyg_mentions || (mentions[i] != fa_mentionner.wysiwyg_mentions[i])) {
              hit = true;
              fa_mentionner.delay = window.setTimeout(function() {
                fa_mentionner.rangeHelper.insertMarkers(); // insert markers to help get the caret offset
                offset = $(fa_mentionner.frame).offset();
                offset_marker = $('#sceditor-end-marker', fa_mentionner.body).show().offset();
                // add the marker offsets to the iframe offsets
                offset.left += offset_marker.left;
                offset.top += offset_marker.top - fa_mentionner.body.scrollTop;
                fa_mentionner.suggest(mentions[i].slice(1).replace(/^"|"$/g, ''), offset, true);
                fa_mentionner.wysiwyg_active = mentions[i]; // save the active mention for later use in finish()
              }, fa_mentionner.suggest_delay);
              break;
            }
          }
          // hide the suggestion list if there's no newly modified mentions
          if (!hit) {
            fa_mentionner.list.style.display = 'none';
            fa_mentionner.focused = null;
          }
          fa_mentionner.wysiwyg_mentions = mentions; // update the list of mentions
        }
      },
      // suggest a list of users based on the passed username
      suggest : function(username, offset, wysiwyg) {
        // insert the suggestion list to show that it's searching
        fa_mentionner.list.innerHTML = '<span class="fam-info">' + fa_mentionner.lang.placeholder + '</span>';
        $(fa_mentionner.list).css({
          left : offset.left + 'px',
          top : offset.top + 'px',
          display : 'block',
          overflowY : 'auto'
        });
        document.body.appendChild(fa_mentionner.list);
        // send a query request to the memeberlist to find users who match the typed username
        fa_mentionner.request = $.get('/memberlist?username=' + username, function(d) {
          fa_mentionner.request = null;
          var suggestion = $(fa_mentionner.selectors ? fa_mentionner.selectors[0] : '.avatar-mini a', d),
              ava = fa_mentionner.selectors ? $(fa_mentionner.selectors[1], d) : null,
              i = 0,
              j = suggestion.length,
              name;
          fa_mentionner.list.innerHTML = '';
          if (j) {
            for (; i < j; i++) {
              name = $(suggestion[i]).text().replace(/^\s+|\s+$/g, '');
              fa_mentionner.list.insertAdjacentHTML('beforeend',
                '<a href="javascript:fa_mentionner.finish(\'' + name.replace(/'/g, '\\\'') + '\', ' + wysiwyg + ');" class="fa_mention_suggestion">'+
                  '<img class="fa_suggested_avatar" src="' + $(fa_mentionner.selectors ? ava[i] : suggestion[i]).find('img').attr('src') + '"/>'+
                  '<span class="fa_suggested_name">' + name + '</span>'+
                '</a>'
              );
            }
            // change overflowY property when it exceeds 7 suggestions -- prevents unsightly scroll bug
            fa_mentionner.list.style.overflowY = j > 7 ? 'scroll' : 'auto';
            // update the focused suggestion and scroll it into view
            fa_mentionner.list.firstChild.className += ' fam-focus';
            fa_mentionner.focused = fa_mentionner.list.firstChild;
            fa_mentionner.scrollSuggestions();
          } else {
            fa_mentionner.list.innerHTML = '<span class="fam-info" style="color:' + fa_mentionner.color.error_font + ';">' + fa_mentionner.lang.not_found + '</span>';
          }
        });
      },
      // kill the suggestion timeout while typing persists
      clearSuggestions : function() {
        if (fa_mentionner.delay) {
          window.clearTimeout(fa_mentionner.delay);
          fa_mentionner.delay = null;
          fa_mentionner.list.style.display = 'none';
          fa_mentionner.focused = null;
        }
        if (fa_mentionner.request) {
          fa_mentionner.request.abort();
          fa_mentionner.request = null;
        }
      },
      // finish the username
      finish : function(username, wysiwyg) {
        var mention, index, i;
        // hide and clear suggestions
        fa_mentionner.clearSuggestions();
        fa_mentionner.focused = null;
        fa_mentionner.list.style.display = 'none';
        if (!wysiwyg) {
          fa_mentionner.value = fa_mentionner.value.replace(/(?:@".[^"]*?\{FAUX_CARET\}.*?"|@\{FAUX_CARET\}.*?(\s|\n|\r|$)|@.[^"\s]*?\{FAUX_CARET\}.*?(\s|\n|\r|$))/, function(M, $1, $2) {
            mention = '@"' + username + '"';
            return '{MENTION_POSITION}' + ( $1 ? $1 : $2 ? $2 : '' );
          });
          // get the index where the mention should be
          index = fa_mentionner.value.indexOf('{MENTION_POSITION}');
          fa_mentionner.value = fa_mentionner.value.replace('{MENTION_POSITION}', '');
          // save current scroll position for application after the value has been updated
          fa_mentionner.scrollIndex = fa_mentionner.textarea.scrollTop;
          // update the textarea with the completed mention
          fa_mentionner.instance.val('');
          fa_mentionner.instance.insert(fa_mentionner.value.slice(0, index) + mention, fa_mentionner.value.slice(index, fa_mentionner.value.length));
          // restore the scroll position for the textareas
          fa_mentionner.textarea.scrollTop = fa_mentionner.scrollIndex;
          fa_mentionner.adjustScroll();
          // update the fake textarea
          fa_mentionner.updateFauxTextarea();
        } else {
          // save the caret range in WYSIWYG so we can restore it after replacing the HTML
          fa_mentionner.rangeHelper.saveRange();
          fa_mentionner.body.innerHTML = fa_mentionner.body.innerHTML.replace(new RegExp(fa_mentionner.wysiwyg_active.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, "\\$&") + '(<span.*?id="sceditor-end-marker".*?>)'), '@"' + username + '"$1');
          fa_mentionner.body.focus();
          fa_mentionner.rangeHelper.restoreRange();
          // update the wysiwyg mention array so no new suggestions appear
          for (i in fa_mentionner.wysiwyg_mentions) {
            if (fa_mentionner.wysiwyg_mentions[i] == fa_mentionner.wysiwyg_active) {
              fa_mentionner.wysiwyg_mentions[i] = '@"' + username + '"';
              break;
            }
          }
        }
      },
      // scroll the selected suggestion into view
      scrollSuggestions : function() {
        $(fa_mentionner.list).scrollTop(
          (
            $(fa_mentionner.focused).offset().top -
            $(fa_mentionner.list).offset().top +
            $(fa_mentionner.list).scrollTop()
          ) -
          (26 * 3) // 26 = the height of the suggestions, so display 3 suggestions above while scrolling
        );
      }
    };
    // get computed styles for the textarea and apply them to the faux textarea
    for (var css = window.getComputedStyle(fa_mentionner.textarea, null), i = 0, j = css.length, str = ''; i < j; i++) {
      str += css[i] + ':'  + css.getPropertyValue(css[i]) + ';';
    }
    // add styles to the head
    $('head').append('<style type="text/css">'+
      '#faux_text_editor {' + str + '}'+
      '#faux_text_editor { position:absolute; left:0; bottom:0; z-index:-1; visibility:hidden; display:block; overflow-y:auto; }'+
      '#fa_mention_suggestions { color:' + fa_mentionner.color.font + '; font-size:10px; font-family:arial, verdana, sans-serif; background:' + fa_mentionner.color.background + '; border:1px solid ' + fa_mentionner.color.border + '; margin-top:20px; z-index:999; max-height:182px; overflow-x:hidden; box-shadow:0 6px 12px ' + fa_mentionner.color.shadow + '; }'+
      'a.fa_mention_suggestion, .fam-info { color:' + fa_mentionner.color.font + '; height:26px; line-height:26px; padding:0 3px; display:block; white-space:nowrap; cursor:pointer; }'+
      'a.fa_mention_suggestion.fam-focus { color:' + fa_mentionner.color.hover_font + '; background:' + fa_mentionner.color.hover_background + '; }'+
      '.fa_suggested_avatar { height:20px; width:20px; vertical-align:middle; margin-right:3px; }'+
    '</style>');
    // insert faux textarea into document
    fa_mentionner.textarea.parentNode.insertBefore(fa_mentionner.faux_textarea, fa_mentionner.textarea);
    // apply event handlers
    fa_mentionner.textarea.onclick = fa_mentionner.updateFauxTextarea;
    fa_mentionner.textarea.onscroll = fa_mentionner.adjustScroll;
    // update the faux textarea on keyup
    fa_mentionner.instance.keyUp(function(e) {
      if (fa_mentionner.focused && e && (e.keyCode == 13 || e.keyCode == 38 || e.keyCode == 40)) {
        fa_mentionner.updateFauxTextarea(true, e.keyCode);
        return false;
      } else {
        fa_mentionner.updateFauxTextarea(false, e.keyCode);
      }
    });
    // key events for the suggested mentions
    $([document, fa_mentionner.body]).on('keydown', function(e) {
      var that = e.target;
      if (fa_mentionner.focused && e && e.keyCode && (that.tagName == 'TEXTAREA' || that.tagName == 'BODY')) {
        // move selection down
        if (e.keyCode == 40) {
          var next = fa_mentionner.focused.nextSibling;
          if (next) {
            $(fa_mentionner.focused).removeClass('fam-focus');
            next.className += ' fam-focus';
            fa_mentionner.focused = next;
            fa_mentionner.scrollSuggestions();
          }
          return false;
        }
        // move selection up
        if (e.keyCode == 38) {
          var prev = fa_mentionner.focused.previousSibling;
          if (prev) {
            $(fa_mentionner.focused).removeClass('fam-focus');
            prev.className += ' fam-focus';
            fa_mentionner.focused = prev;
            fa_mentionner.scrollSuggestions();
          }
          return false;
        }
        // apply selection
        if (e.keyCode == 13) {
          fa_mentionner.focused.click();
          return false;
        }
      }
    });
    // update focused suggestion on hover
    $(document).on('mouseover', function(e) {
      var that = e.target;
      if (/fa_mention_suggestion/.test(that.className)) {
        $(fa_mentionner.focused).removeClass('fam-focus');
        that.className += ' fam-focus';
        fa_mentionner.focused = that;
      }
    });
  }
})});

2 Rezultat:

Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje Fament10

Succes! Da


Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje Untit104
Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje KmYIBDv
Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje Scre1015 Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje 398 Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje 2209 Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje Scre1016 Sugestii de cautare pentru numele de utilizator in editorul de mesaje Portoq16
Mesaje: 22910 ● Utilizatori: 18224 ● Ultimul membru: » System32 «
Mihai

Mihai
Administrator
Administrator

Mesaje : 1491
Varsta : 24
Localizare : București, România
Data înscrierii : 25/09/2014
Mulțumiri : 101
Google Chrome phpBB3

http://fgsuport.forumgratuit.ro
Mihai a fost mulțumit de autorul acestui subiect.

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus

- Subiecte similare

Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum